Bilgi İşlem

BİLGİ İŞLEM MERKEZİ VE NETWORK DONANIM AĞI KURULUM VE BAKIM HİZMETLERİ

Yazılım Yönetimi

>Verilen yazılım projelerinin analizini kapsamında iş akışları çıkarmak, gerekli verileri toplamak, analiz dokümanları hazırlamak ve sunmak,
>Projeler ile ilgili son kullanıcının yararlanabileceği eğitimsel materyaller oluşturmak,
>Kullanımına sunulacak sistem ve/veya modüllerin üzerinde kurulacağı altyapıyı hazırlamak ve geliştirmek,
>Tüm yazılım geliştirme süreçlerinin ve standartların tarif edildiği teknik dokümanları hazırlamak ve bu dokümanları uygun ortamlarda korumak,
>Proje genelinde kullanılacak olan genel kod ve kontrol (User Control) altyapılarını oluşturmak,
>Yeni teknolojileri takip ederek sisteme entegre etmek,
>Yazılımları test, eğitim ve uygulama ortamlarına kurmak,
>Tasarlanan projelerin gerektirdiği bilgisayar yazılımlarını geliştirmek, temin etmek ve uygulanabilir hale getirmek,

Web Tasarım Yönetimi

>Web sayfalarını tasarlamak ve güncellenmek,
>İnternet sayfasındaki duyuruları ve yenilikleri takip etmek ve yayınlamak,

E-posta/Web Destek Yönetimi

>Web sayfası isteklerini karşılamak,
>Mevcut web sitelerine destek vermek ve yönetmek,
>E-Posta Kullanım Yönergesi’nin ve E-Posta Kullanım Politikası’nın uygulanmasını sağlamak,
>BYS’de kayıtlı tüm personele ve öğrencilere e-posta kullanım yönergesine ve e-posta kullanım politikasına göre hizmet vermek,
>Ulusal-Uluslararası sempozyum, kongre vb. etkinlikler ile ilgili alan adı ve web alanı hizmeti sağlamak,
>Anket Sistemine destek vermek,
>Veritabanına destek vermek,
>Toplu mail işlemlerini gerçekleştirmek,

Ağ ve Sistem Yönetimi

>Ağ ve Sistem altyapısının ileriye dönük ihtiyaçlarını belirlemek,
>Mevcut IP adreslerinin dağıtımını ve yönetimini yapmak,
>Kablosuz Ağ Controller’ı yapılandırmak ve yönetmek,
>Ağ Bakımlarını koordine etmek ve kontrolünü sağlamak,
>Veri Merkezi’nin giriş/çıkış, yangın, iklimlendirme, izleme ve yönetim sistemlerinin düzenli bakımını takip ve koordine etmek,
>Veri Merkezinde bulunan sunucu ve verilen hizmetleri yapılandırmak, yönetmek ve yedeklemelerini yapmak,

Çağrı Merkezi Yönetimi

>Belirlenen kalite standartları ve süreçleri çerçevesinde gelen çağrıları cevaplamak, ilgili birim veya personele yönlendirme yapmak,
>Gelen çağrılara bilgi dahilinde yardımcı olmak,
>İhtiyaç duyulması halinde yeni çalışma gruplarını oluşturmak ve oluşturulacak yeni gruba hizmet alanına göre eğitim verilmesini sağlamak,
>Öneri, talep ve şikayetlere cevap vermek,
>Çağrı Merkezi faaliyetlerine ilişkin aylık rapor hazırlamak,
>Sistemsel ihtiyaçların tespit etmek ve takibini sağlamak,
>Birim içi sistemsel olarak hizmet alınan anlaşmalı kurum ile koordinasyonu sağlamak,
>Değerlendirme, iyileştirme ve geliştirme rapor ve sunumlarını hazırlamak,
>Faaliyet raporları hazırlamak,

Teknik Destek Hizmetleri Yönetimi

>Destek Yönetim Sistemi üzerinden ve telefonla gelen son kullanıcı problemlerini gidermek,
>Hizmet kapsamındaki bilgisayarların donanımsal ve işletim sistemi sorunlarını gidermek,
>Yeni bilgisayarlara işletim sistemlerini kurmak ve desteğini vermek,
>Lisanslı uygulamaların kurulum ve güncelleme desteğini vermek,
>Bilgisayarları etki alanına dahil etmek,
>Kablosuz internet bağlantı kurulum - MarmaraWifi, MarunWifi ve Eduroam desteğini vermek,
>Bilgisayarlardaki Anti-Virüs programının kurulumunu, desteğini ve yönetimini yapmak
>Son kullanıcı internet kayıtlarının yapılması (Mac Kaydı)
>IP telefon kullanım ve işletim desteğini vermek